Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

W związku z tym, iż każdy Klient korzystający ze sklepu internetowego http://kiddog.pl/ (dalej jako ”Sklep”) podlega zasadom obowiązującej Polityki Prywatności, prosimy, abyś zapoznał się z jej treścią i upewnił się, że akceptujesz jej zasady.

I. OGÓLNE ZASADY

 1. Administratorem danych osobowych jest firma DRON DOROTA WIŚNIEWSKA z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 40, 58-330 Jedlina Zdrój, NIP:8861810880, Regon: 020663825, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta (dalej jako ”Administrator”).
 2. Klientem (”Klient”) w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności jest każdy użytkownik Sklepu czyli podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem Sklepu i obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności przepisami RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych, świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszystkie podane przez Klienta dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez administratora wyłącznie w następujących celach:

-realizacji i wykonania umowy kupna – sprzedaży produktów nabytych przez Klienta lub innej umowy, która została zawarta pomiędzy stronami,
-rozpatrywania zapytań, wniosków lub próśb złożonych przez Klienta,
-dostarczania Klientowi aktualnych informacji na temat produktów oferowanych przez DRON DOROTA WIŚNIEWSKA, wraz z wysyłaniem informacji marketingowych pocztą elektroniczną lub przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, takich jak np. komunikat SMS, ściśle przy zachowaniu zasad zawartych w pkt. III niniejszej Polityki prywatności.

 • Administrator zobowiązuje się zapewnić poufność danych osobowych Klienta oraz możliwość realizacji jego prawa dostępu do danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, ich zmiany, sprostowania lub usunięcia poprzez wysłanie stosownego pisma na powyższy adres siedziby firmy.
 • Klient dokonując rejestracji w Sklepie jednoznacznie oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się do aktualizacji danych w przypadku ich zmiany. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, jakie podanie błędnych, niedokładnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu rejestracji, może spowodować wobec Administratora lub dowolnej osoby trzeciej.

II. PLIKI TYPU COOKIES

 1. W Sklepie używane są pliki cookies (dalej jako ”cookies”), czyli małe pliki tekstowe zawierające informację o tym, jak Klient korzysta ze Sklepu, które wykorzystywane są w celu ułatwienia korzystania Klientowi ze Sklepu i sprawienia, by stał się on bardziej przyjazny Klientowi. Cel ten realizowany jest poprzez np. zapamiętywanie preferencji Klienta w czasie korzystania ze Sklepu i podczas przyszłych wizyt, w zarządzaniu koszykiem Klienta lub w realizacji zamówień itp. Informacja zebrana przez cookies służy ulepszeniu Sklepu poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania oraz poprzez dostosowywanie Sklepu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta itp. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody urządzeniu, z którego korzysta Klient.
 2. Cookies nie służą do przechowywania informacji, która mogłaby pomóc w identyfikacji Klienta, czyli adresu, hasła, danych rachunku bankowego itp. Pliki te nie są wykorzystywane w celu kierowania do Klientów ogłoszeń reklamowych, uzależnionych od sposobu korzystania ze Sklepu, ani w żadnych innych celach reklamowych, które działałyby na korzyść Administratora lub na korzyść stron trzecich.
 3. Dane przechowywane w cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Administratora, z wyjątkiem danych Google Analytics, które są wykorzystywane i których zarządzaniem w celach statystycznych zajmuje się Google oraz Administrator.
 4. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu cookies do urządzenia z którego korzysta, w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, za wyjątkiem funkcji, które ze swojej natury wymagają cookies.

III. INFORMACJE MARKETINGOWE

 1. Zgoda Klienta wyrażona w procesie rejestracji konta w Sklepie lub w jakimkolwiek późniejszym czasie, na otrzymywanie drogą mailową i komunikatem SMS bezpłatnych informacji marketingowych uprawnia Administratora do wysyłania Klientowi informacji o nowościach, promocjach lub innych informacji marketingowych związanych z działalnością Sklepu KidDog.
 2. Klient ma prawo do anulowania otrzymywania informacji marketingowych, poprzez wyłączenie tej opcji w zakładce ”Moje konto” lub odesłanie wiadomości zwrotnej, zgodnie z instrukcją postępowania zawartą w każdej wiadomości elektronicznej lub SMS. Klient może też stosowne oświadczenie przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:sprzedaż@kiddog.pl lub na adres firmy DRON DOROTA WIŚNIEWSKA